Fotky 2018. 09. 05.

Fotky: V Gymnáziu Ľ.J.Šuleka odovzdali novú telocvičňu

Študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa môžu od septembra tešiť novej telocvični. Rozmery telocvične rozšírili z doterajších 10x20m na 18x30m. Rekonštruovať a rozšíriť telocvičňu bolo už potrebné, keďže priestory starej telocvične boli pre študentov stiesnené.