Fotky 2018. 09. 05.

Fotky: V Gymnáziu Ľ.J.Šuleka odovzdali novú telocvičňu

Študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa môžu od septembra tešiť novej telocvični. Rozmery telocvične rozšírili z doterajších 10x20m na 18x30m. Rekonštruovať a rozšíriť telocvičňu bolo už potrebné, keďže priestory starej telocvične boli pre študentov stiesnené.

Po oficiálnom odovzdaní (3.september) si študenti gymnázia mohli novú telocvičňu hneď prevziať.

V novej budove budú mať študenti možnosť na vykonávanie rôznych športových aktivít ako sú basketbal, volejbal, hádzaná, halový futbal, ale aj floorball.