Mesto 2020. 01. 08.

Komárno počas minulého roka investovalo do škôl vyše jeden milión eur

Komárňanská radnica investovala v uplynulom roku do školských zariadení takmer 1,3 milióna eur. Mesto financovalo modernizáciu školských kuchýň, telocviční i zateplenie budov.

Necelý milión eur stála obnova piatich kuchýň v základných školách (ZŠ) a vybudovanie novej na ZŠ Rozmarínová. „Boli vymenené nielen rozvody a kanalizácia, ale kuchyne dostali aj novú vzduchotechniku a kuchynské prístroje. Aj vďaka tomu môžu naďalej zabezpečovať obedy i pre cirkevné inštitúcie a pre dôchodcov,“ informoval mestský úrad.

Vďaka finančnej podpore Fondu Gábora Bethlena mesto obnovilo Materskú školu Tulipán na Vodnej ulici. „Za necelých 200.000 eur bola budova škôlky zateplená, dostala nové okná, zrekonštruované terasy a nové učebné pomôcky v hodnote 9000 eur,“ pripomenul magistrát.

Súčasťou investícií do škôl boli aj rekonštrukcie telocviční. Celkovo sa vlani podarilo zmodernizovať všetkých šesť športovísk za 150.000 eur.

(teraz.sk, tasr)