Mesto 2018. 03. 07.

Mesto prispeje na kúpu odplyňovacieho zariadenia pre kúpalisko

Mesto Komárno prispeje sumou takmer 75.000 eur na kúpu odplyňovacieho zariadenia pre termálne kúpalisko v Komárne. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí. Financie sú určené na prvú splátku odplyňovacieho zariadenia termálnej vody s následným využitím plynu k produkcii elektrickej a tepelnej energie. Zariadenie má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov komárňanského termálneho kúpaliska.

O poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie požiadal mesto Tomáš Nagy, riaditeľ príspevkovej organizácie Comorra Servis, ktorá prevádzkuje kúpalisko. „Vrt, z ktorého čerpáme vodu, produkuje 18,3 metra kubického plynu za hodinu, z toho je 70 percent metánu. Do ovzdušia teda prúdi denne 300 kubíkov metánu a hrozí riziko výbuchu. Bez odplyňovacieho zariadenia by sme museli kúpalisko zatvoriť,“ skonštatoval Nagy. Podľa jeho slov je problém známy už niekoľko rokov, riešil sa však len odvetrávaním priestorov.

Odplyňovacie zariadenie na kúpalisku už v minulosti fungovalo. Pred desiatimi rokmi, po zániku vtedajšieho prevádzkovateľa, bolo zlikvidované. Nagy o probléme informoval vedenie mesta po svojom nástupe do funkcie riaditeľa pred piatimi rokmi. „Existovala geologická analýza z roku 2012, ktorú dalo urobiť predchádzajúce vedenie kúpaliska. My sme dali urobiť merania v decembri 2016, tie výskyt plynu opätovne potvrdili,“ povedal Nagy. Prevádzkovateľ kúpaliska preto na jar minulého roka požiadal mestské zastupiteľstvo o schválenie kúpy odplyňovacieho zariadenia. Po súhlasnom stanovisku sa uskutočnilo verejné obstarávanie, ktoré vyhrala maďarská spoločnosť. Tá už podobné zariadenia prevádzkuje na viacerých termálnych kúpaliskách v Maďarsku.

Pôvodný termín inštalácie odplyňovacieho zariadenia, ktoré bude zároveň vyrábať elektrinu a teplo, bol stanovený na január tohto roka. Chýbajúce financie na kúpu zariadenia však pôvodný termín oddialili. „Mesto malo záujem tento problém riešiť už skôr, no nemali sme dostatočné informácie. Ide o zhruba 200-tisícovú investíciu, tie informácie sa rôznili. Predchádzajúca riaditeľka kúpaliska tvrdila, že zariadenie nie je potrebné,“ tvrdí viceprimátor Komárna Béla Keszegh. Schválenú dotáciu použije prevádzkovateľ kúpaliska na prvú splátku odplyňovacieho zariadenia, zvyšnú sumu doplatí v splátkach z úspor získaných na ušetrených energiách.

(tasr)