Video 2020. 10. 14.

VIDEO: Predstavili projekt na prestavbu Termálneho kúpaliska v Komárne

Pred niekoľkými dňami sa v Dôstojníckom pavilóne uskutočnilo tematické stretnutie za účasti podnikateľov z oblasti stavebníctva, architektov, projektantov, realitných maklérov a ďalších odborníkov. Po prezentovaní štúdie uskutočniteľnosti prestavby hlavnej budovy termálneho kúpaliska nasledovala odborná diskusia. Na základe výsledkov tejto diskusie môže prebehnúť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia. Štúdiu predstavil autorizovaný architekt Ladislav Vikartovský.

https://www.facebook.com/komarnokomarom/videos/3605665806151971/

(Mesto Komárno Facebook)