Mesto 2018. 03. 28.

Nemocnice v Komárne a Leviciach čakajú miliónové investície

Nemocnice v Komárne a v Leviciach čakajú investície v hodnote niekoľkých miliónov eur. V prípade, že budú obe zdravotnícke zariadenia úspešné pri získavaní zdrojov z fondov Európskej únie (EÚ), môžu financie určené na ich modernizáciu presiahnuť sumu 30 miliónov eur.

Nemocnice v Komárne i v Leviciach patria Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK), ktorý ich prenajíma súkromným prevádzkovateľom. Krajskí poslanci na svojom marcovom rokovaní už realizáciu pripravovaných investícií schválili.

Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu pôjde o rozsiahlu modernizáciu, ktorá sa v komárňanskej nemocnici bude týkať vybudovania urgentného príjmu. „To je problém nielen v tejto, ale aj v iných nemocniciach a pritom je to zásadná vec. Veľa pochybení lekárov vzniklo práve preto, lebo nebol dostatočne pokrytý a prepracovaný urgentný príjem. Okrem toho sa v oboch nemocniciach robia ďalšie širokospektrálne investície. Nemocnice sú zložitý organizmus, ktorý si žiada v jednotlivých častiach konkrétne riešenia,“ skonštatoval Belica.

Komárňanská nemocnica chce vybudovať urgentný príjem pomocou nenávratného príspevku z fondov EÚ. Maximálne výška dotácie môže dosiahnuť sumu šesť miliónov eur. „Projekt zahŕňa vybudovanie urgentného príjmu a komplexného onkologického centra, rekonštrukciu a modernizáciu ďalších pracovísk poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Nemocnica v Komárne okrem toho plánuje na budovanie onkologického centra vynaložiť aj vlastné prostriedky. Tie pôjdu do rekonštrukcií a výstavby pracovísk a do nákupu potrebných zariadení. „Ide o investíciu v hodnote 20 miliónov eur,“ povedal Belica.

Modernizácia sa pripravuje aj v Nemocnici Levice, ktorá takisto plánuje vybudovať nový urgentný príjem. Okrem toho chce zrekonštruovať a modernizovať aj ďalšie pracoviská poskytujúce akútnu zdravotnú starostlivosť. „Financovanie bude z fondov EÚ, požiadavka na nenávratný finančný príspevok je šesť miliónov eur, ale to je ešte otvorená otázka. Aj my pripravujeme ďalšie projekty, ktoré ešte nemáme dotiahnuté. Súčasné finančné a programové obdobie je ešte otvorené, takže ďalšie projekty sa budú ešte predkladať,“ dodal Belica.

(tasr)