Mesto 2018. 03. 28.

Nemocnice v Komárne a Leviciach čakajú miliónové investície

Nemocnice v Komárne a v Leviciach čakajú investície v hodnote niekoľkých miliónov eur. V prípade, že budú obe zdravotnícke zariadenia úspešné pri získavaní zdrojov z fondov Európskej únie (EÚ), môžu financie určené na ich modernizáciu presiahnuť sumu 30 miliónov eur.