Mix 2020. 09. 10.

Sestry a pôrodné asistentky z komárňanskej nemocnice sa neustále vzdelávajú a absolvovali ďalší odborný seminár

Práca sestier v nemocniciach, na jednotlivých oddeleniach či v ambulanciách, je neodmysliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky z Nemocnice AGEL Komárno sa systematicky vzdelávajú, dôkazom toho je aj ďalší odborný seminár, na ktorom sa zúčastnili 8. septembra. Seminár s názvom ,,Ošetrovateľská starostlivosť v Nemocnici AGEL Komárno a blízkom okolí“ sa uskutočnil v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Tejto vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo 90 sestier a pôrodných asistentiek. Program odborného seminára bol pod vedením námestníčky pre ošetrovateľstvo PhDr. Jany Ondrišovej, MPH venovaný onkológii, dentálnej hygiene a pediatrii. Počas seminára sa prednášajúci odborníci venovali rôznym témam.  „Naším cieľom bolo spojiť a odovzdať si skúsenosti sestier pracujúcich v ambulantnej oblasti regiónu a samotnej nemocnice, zároveň vzájomne sprostredkovať ukážky výsledkov práce na jednotlivých pracoviskách. Vzájomné spoznávanie práce a výmena skúseností je pre nás veľmi dôležitá,“ vysvetľuje námestníčka nemocnice. Odborné podujatie splnilo účel. Prezentácie boli pútavé a zaujímavé, nasledovala podnetná a tvorivá diskusia. ,,Praktické skúsenosti a odporúčania do budúcnosti boli zaujímavo spracované v téme Onkologickí chorí v ADOS Kalmia, ako aj v prednáške s názvom Dentálna hygiena. Nemenej zaujímavou bola aj prednáška Syndróm modrého dieťaťa z pediatrického oddelenia nemocnice. Prezentácie, ktoré ponúkli kolegyne, boli kvalitne spracované, zaujímavé a vyplývajúce z ich mnohoročných skúseností v týchto oblastiach zdravotnej starostlivosti,“ dodala PhDr. Jana Ondrišová. Posledným bodom programu bolo odprezentovanie informácii prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek o aktuálnosti riešenia problematiky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Seminár bol realizovaný za dodržiavania všetkých aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)