Mix 2020. 07. 13.

Miroslav Jaška: „Našou najsilnejšou stránkou sú naši zamestnanci“

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod Nemocnice AGEL Komárno a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľom, MUDr. Miroslavom Jaškom, MPH.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Prvý polrok v nemocnici sa dá rozdeliť na 2 rozličné časti. Nábeh bol veľmi dobrý, počet pacientov, ktorí boli liečení, sa zvyšoval a boli sme vyhľadávaným miestom pre liečbu pacientov. Bohužiaľ v polovici marca začala panika a opatrenia v rámci COVID-19, preto sme aj my sa museli prispôsobiť možným negatívnym následkom pandémie a reprofilizovať časť lôžok na suspekt pozitívnych pacientov na  COVID-19. Viacero oddelení malo obmedzenú prevádzku, plánované zákroky boli z veľkej časti pozastavené. Napriek týmto obmedzeniam sa nám podarilo udržať výkon nemocnice tak, aby pacienti v akútnych stavoch nepocítili pandemické obdobie.

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Najväčším pozitívom bolo zvládanie situácie v celej skupine, k čomu prispeli aj každodenné ranné online porady všetkých zainteresovaných z vedenia AGEL SK a vedenia nemocníc. Najväčším poznatkom tohto obdobia je, že keď nastane krízová situácia, vedia sa príslušné zložky skupiny k tomu postaviť čelom a pomáhať riešiť krízové situácie. Druhým pozitívom bolo správanie sa pacientov.

Ako sa zmenilo správanie pacientov počas tohto obdobia?

Správanie sa pacientov sa v tomto období radikálne zmenilo. Zrazu na urgentné príjmy chodili len pacienti, ktorí mali akútne problémy, nie s banalitami, a tak nezaťažovali celý systém urgentnej starostlivosti. Súčasne zrazu vedeli sa prispôsobiť opatreniam, ktoré sme zavádzali z hľadiska hygienicko-epidemiologického režimu.

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

V roku 2018 sme za 1. polrok zaznamenali viac ako 6600 hospitalizácií, v roku 2019 zhruba 6500  hospitalizácií, to bolo spôsobené hlavne presťahovaním interného oddelenia, geriatrie a neurológie a zefektívnením procesov v rámci prekladov a v 1. polroku 2020 počet hospitalizácií klesol približne na 5600, čo bolo spôsobené výpadkom hospitalizácií v mesiacoch marec, apríl a máj z dôvodu opatrení pandémie COVID-19.

Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice?

Najsilnejšou devízou nemocnice sú zamestnanci nemocnice, pretože sú odborníci na správnom mieste s chuťou vzdelávať sa a poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Darí sa vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

Riešiť nedostatok ľudí v zdravotníctve nie je ľahká úloha. S týmto problémom úspešne bojujeme a darí sa nám získavať nový personál. Prispievajú k tomu zrejme nielen stavebné rekonštrukcie budov, ale aj atmosféra jednotlivých pracovísk. Cieľom celej nemocnice je čo najskôr ľudí po adaptácii zaradiť do pracovného procesu a dať im priestor na ich osobnostný a odborný rozvoj.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)