Značka: Telocvičňa

Mesto
Bola odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa Základnej školy ul. Eötvösa
Mesto
Takmer 150 000 € na renováciu školských telocviční
Fotky
Fotky: V Gymnáziu Ľ.J.Šuleka odovzdali novú telocvičňu
Mix
Študenti gymnázia budú môcť od septembra využívať novú telocvičňu
Kultúra
Telocvičňa dostala nový šat