Mesto 2019. 09. 30.

Bola odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa Základnej školy ul. Eötvösa

Vynovená telocvičňa v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ulici bola 26. septembra slávnostne odovzdaná. V tomto roku samospráva mesta vyčlenila zo svojho rozpočtu 150 000 eur na obnovu školských telocviční.