Mesto 2020. 11. 18.

V Komárne pokračuje renovácia kontajnerov na odpad

Začiatkom jesene rozhodla samospráva o uzatvárateľnom riešení šiestich stojísk na kontajnery na VII. sídlisku. V súčasnosti rekonštrukcia stojísk pokračuje aj v iných častiach mesta. V Komárne sa už realizovalo jesenné upratovanie s rozšírením druhov odvážaného odpadu.

Rozhodnutie o uzatvorení šiestich stojísk kontajnerov na VII. sídlisko prijali poslanci na septembrovom zasadnutí. Na tieto stojiská budú namontované kovové brány s čipovým zámkom, a povrchy, cez ktoré by bolo možné do stojiska preliezť, budú zamrežované. Uzamykateľné stojiská inštalované na Eötvösovej ulici priniesli dobré výsledky, preto sa rozhodli o uzatvorení ďalších stojísk kontajnerov. Týmto opatrením sa jednak darí znemožniť činnosť osôb prehrabávajúcich sa v odpade, ktorí pravidelne odpadky rozhadzovali, a na druhej strane nemôžu odnášať odpad ani osoby z okolia.

„Žiaľ popri rekonštrukcii stojísk kontajnerov je oveľa väčším problémom udržiavanie poriadku v ich okolí. Po dobrej odozve na Eötvösovej ulici pokračujeme v uzatváraní stojísk v záujme toho, aby sme dokázali zachovať poriadok pre obyvateľov okolia” – uviedol viceprimátor Tamás Varga.

V októbri začali rekonštruovať ďalšie stojiská kontajnerov vo viacerých lokalitách pri Bauringoch, a v novembri príde na rad niekoľko stojísk na Seressovej ulici a Ulici biskupa Királya. Tu sa budú stojiská zatiaľ len renovovať, ale v budúcnosti bude uzatvárateľných stojísk čoraz viac v záujme zachovania poriadku.

„V predchádzajúcich rokoch mesto nikdy nevynaložilo takéto sumy na rekonštrukciu stojísk a na nákup nových kontajnerov. Chceli by sme postupne renovovať stojiská, aby sme mohli odpad uskladňovať kultúrne.” – dodáva primátor Béla Keszegh. V minulom roku vyčlenila samospráva na rekonštrukciu stojísk kontajnerov a nákup nových smetných nádob vyše 170 tisíc eur. V tomto roku sa táto suma blíži k 90-tisíc eurám.

Na zasadnutí začiatkom novembra rozhodlo mestské zastupiteľstvo o tom, že nakúpi nové smetné nádoby za 40-tisíc eur. Z toho bude 150 smetných nádob na zmiešaný komunálny odpad, a 25-25 nádob na separovaný.

Napriek tomu, že v mnohých mestách sa kvôli pandémii jesenné upratovanie nekonalo, v Komárne sa táto akcia uskutočnila. Samospráva odvážala odpad cielene spred domov, a tam, kde to bolo potrebné, pomohli verejnoprospešní zamestnanci mesta. Mesto v tomto roku zabezpečilo aj odvoz elektrického odpadu. Podľa najnovších informácií sa v novembri dostanú na rad stojany na Seressovej ulici a Ulici biskupa Királya.

Zdroj: Mesto Komárno, komarno.sk