Mesto 2020. 11. 18.

V Komárne pokračuje renovácia kontajnerov na odpad

Začiatkom jesene rozhodla samospráva o uzatvárateľnom riešení šiestich stojísk na kontajnery na VII. sídlisku. V súčasnosti rekonštrukcia stojísk pokračuje aj v iných častiach mesta. V Komárne sa už realizovalo jesenné upratovanie s rozšírením druhov odvážaného odpadu.