Značka: rekonštrukcia

Mesto
Druhá etapa rekonštrukcie župného domu v Komárne začne na budúci rok
Mix
Skrášluje sa kultúrny dom v Novej Stráži: prispeli aj na rekonštrukciu strechy
Mesto
Pokračuje rekonštrukcia chodníkov
Mesto
Komárno vlani rekonštruovalo chodníky i kontajnerové stojiská
Mesto
Slovenské gymnázium je energeticky efektívnejšie
Mesto
Časti mesta sa rozvíjajú
Mesto
Nemocnica Komárno zrekonštruovala pavilón internistických disciplín
Mesto
Vážsky most v Komárne má vážne problémy – musia ho odľahčiť
Mesto
Obnova exteriéru baziliky sv. Ondreja je po 10 rokoch ukončená
Mesto
Odovzdali zrekonštruovanú strechu Kasárenskej budovy
Mesto
Pozvánka na slávnostné odovzdanie
Mesto
Mesto ukončilo rekonštrukciu strechy vážskeho krídla pevnosti
Mesto
Univerzita J.Selyeho získala 50 tisíc eur na rekonštrukciu internátu
Mesto
Tretia etapa rekonštrukčných prác na Župnom dome potrvá do jesene
Mesto
Komárňanská nemocnica investovala do modernizácie viac ako 420 000 €
Mesto
Mesto pokračuje s prácami na obnove verejného vodovodu na Ulici Jókaiho
Mesto
Rekonštrukcia budovy župného domu pokračuje
Mesto
Mesto Komárno plánuje modernizáciu vyše 35-ročného verejného osvetlenia
Mesto
Reštaurujú vstupné priečelie budovy Župného domu
Mesto
Odklepli masívnu rekonštrukciu ciest a chodníkov
Mesto
Verejnoprospešné práce v Komárne
Mesto
Po obnove chodníkov došlo pred stanicou k zmene dopravného režimu
Mesto
Mesto uzavrie časť Elektrárenskej cesty
Mesto
V komárňanskom Dome Matice slovenskej začali s rekonštrukciou