Mesto 2020. 02. 13.

Pokračuje rekonštrukcia chodníkov

V tomto roku pokračuje program rekonštrukcie chodníkov v objeme 150 tisíc eur. Vlani bol obnovený takmer jeden kilometer dlhý úsek na deviatich rôznych miestach, v tomto roku sa bude rekonštrukcia realizovať v ďalších ôsmich lokalitách. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí upresnilo zoznam lokalít, kde sa v tomto roku uskutoční rekonštrukcie súvislých častí chodníkov. V rozpočte na tento účel vyčlenili 150 tisíc eur, konečný zoznam bude známy po ukončení verejného obstarávania. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor mesta Béla Keszegh uviedol, že pri príprave materiálu bolo dôležitým hľadiskom to, aby sa rekonštrukcia chodníkov realizovala v rôznych lokalitách mesta. V tomto roku po prvýkrát tvoria súčasť zoznamu aj prímestské časti Nová Stráž a Kava. V rámci programu odštartovanom pred štyrmi rokmi sa každoročne rekonštruujú významné úseky chodníkov, ale práce je stále dosť, veď mesto sa stará o 67 kilometrov chodníkov. Samospráva má za cieľ v na sledujúcich rokoch v tomto programe pokračovať. 

Zoznam schválených úsekov chodníkov:

  •     Námestie/chodník pred Kultúrnym domom v Novej Stráži 175 m2
  •     Námestie/chodník pred a pri Kultúrnom dome v Kave 164 m2
  •     Križovatka ulíc Komenského a Rákócziho 75 m2
  •     Križovatka pri bývalom Priori 317 m2
  •     Úsek chodníka pri Parku M.R.Štefánika 131 m2
  •     Jazerná ulica, od sochy Csokonaiho po obchod na rohu 115 m2
  •     Spojovací chodník na sídlisku Bašty 60 m2
  •     5 rôznych súvislých úsekov na Ulici Eötvösa 1065 m2

(komarno.sk)