Mesto 2021. 02. 15.

Dokončila sa posledná fáza minuloročného chodníkového programu

Kvôli koronavírusu s malým omeškaním, ale dokončila sa posledná fáza minuloročného chodníkového programu. V jednej z najrušnejších častí mesta dostal úplne nový vzhľad úsek vedľa N-Café.

Chodníkový program pokračuje aj v tomto roku, na tento účel bolo vyčlenených 150-tisíc eur v rozpočte mesta. Podľa plánov dôjde k obnove chodníkov na úseku pri železničnej a autobusovej stanici, medzi vchodom do pevnosti a MsKS, ako aj niektorých častí na Pohraničnej ulici.

Zdro: Mesto Komárno