Mesto 2020. 11. 23.

Mesto finišuje tohtoročný program obnovy chodníkov

Napriek testovaniu a situácii spojenej s koronavírusom, sa v meste Komárno udialo pár pekných skutkov. Mesto aj v tomto roku vyčlenilo 150-tisíc eur na obnovu súvislých úsekov chodníkov.

V rámci tohto niekoľko rokov trvajúceho programu bolo obnovených viac kilometrov chodníkov, na viacerých miestach boli vyložené zámkovou dlažbou. V tomto roku sa uskutočnila výrazná obnova aj v dvoch prímestských častiach. V poslednej fáze budú prebiehať práce vedľa bývalého Priora, kde sa v susedstve jednej kaviarne zrekonštruuje zámkovou dlažbou fľakatý, opotrebovaný chodník.

Do tohtoročného programu obnovy chodníkov bola zahrnutá sídlisková zóna, frekventované úseky v blízkosti centra mesta, ale bol obnovený aj úsek pred Kultúrnym domom v Novej Stráži a Kave. Na určitých úsekoch sa menili obrubníky, vďaka čomu sa na viacerých miestach upravili chodníky na bezbariérové. Zoznam chodníkov je nasledovný: Námestie/chodník pred Kultúrnym domom v Novej Stráži 175 m2, Námestie/chodník pred a pri Kultúrnom dome v Kave 164 m2, Križovatka ulíc Komenského a Rákócziho 75 m2, Križovatka pri bývalom Priori 317 m2, Úsek chodníka pri Parku M.R.Štefánika 131 m2, Jazerná ulica, od sochy Csokonaiho po obchod na rohu 115 m2, Spojovací chodník na sídlisku Bašty 60 m25, rôznych súvislých úsekov na Ulici Eötvösa 1065 m2

Zdroj: Mesto Komárno