Mesto 2020. 04. 22.

Druhá etapa rekonštrukcie župného domu v Komárne začne na budúci rok

Termín začiatku druhej etapy obnovy župného domu v Komárne sa posúva na budúci rok. Mesto Komárno, ako vlastník objektu, sa rozhodlo preložiť rekonštrukčné práce na obnove dvorových fasád a vstupnej drevenej brány z dôvodu šírenia nového koronavírusu a po zvážení všetkých rizík. „Začiatok prác pod odborným a metodickým dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Nitra bol pôvodne naplánovaný na jar tohto roka,“ uviedol Imrich Tóth z KPÚ Nitra, kancelária Komárno.

Obnova exteriéru komárňanského župného domu sa začala v roku 2016 po zrealizovaní architektonicko-historického a reštaurátorského výskumu reštaurátorskou obnovou stredového rizalitu hlavného priečelia. Po nej nasledovala postupná obnova všetkých troch uličných fasád. Na konci minulého roka bola ukončená obnova bočnej západnej uličnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila prvá etapa obnovy exteriéru objektu. „Medzitým bol realizovaný aj architektonicko-historický výskum interiéru a následne vykonaná obnova interiéru prvého nadzemného podlažia,“ skonštatoval Tóth.

Župný dom, v ktorom v súčasnosti pôsobí aj kancelária Krajského pamiatkového úradu Nitra, je pôvodne neskorobarokový objekt postavený ako sídlo Komárňansko-ostrihomskej stolice v roku 1798 podľa plánov Juraja Jáczyho. V roku 1813 bol radikálne prestavaný v klasicistickom slohovom výraze, čo dosvedčuje aj text v maďarčine na priečelí budovy.

Trojkrídlová budova v tvare písmena U s tromi nadzemnými podlažiami dostala dnešnú podobu po prestavbe realizovanej v 80. rokoch 19. storočia podľa plánov staviteľov Ágosta Gerstenberga a Károly Arvého. Do histórie našich dejín sa budova zapísala aj ako miesto predohry viedenskej arbitráže, rokovania maďarskej a slovenskej vládnej delegácie na čele s Jozefom Tisom na jeseň roku 1938.

(teraz.sk, tasr)