Mesto 2019. 03. 26.

Obnova Župného domu pokračuje

Začala sa tretia fáza renovácie Župného domu, vďaka čomu fasáda s pohľadom na ulicu dostane nový vzhľad. V tomto roku mesto vynakladá 156 tisíc eur z vlastného rozpočtu na renováciu historickej budovy.

Externá renovácia začala v roku 2017 a pokračovala v minulom roku v hodnote 104 až 142 tisíc eur. V tomto roku mesto vyčlení ďalších 156 tisíc eur na reštaurovanie. V predchádzajúcich rokoch bola paralelne realizovaná aj obnova interiéru a na tieto vnútorné práce bolo vyčlenených 209 tisíc eur z mestského rozpočtu. Realizátorom vonkajšej renovácie takisto ako vlani, aj v tomto roku sa stala firma Renon, s. r. o. Vzhľadom na to, že ide o historickú pamiatku, obnovy sa uskutočňujú pod dohľadom skúseného reštaurátora Andrása Csütörtökiho.

„Budovu prenajímame okresným úradom, takže nie je len čoraz krajšou, ale aj využívanou časťou centra mesta. Pred dvoma rokmi sme dali do poriadku cestu pred budovou a minulý rok bol obnovený aj chodník, takto je to oveľa atraktívnejším miestom mesta“- dodal primátor mesta Béla Keszegh.

Komárňanský Župný dom vo svojej pôvodnej podobe bol vybudovaný v roku 1798 v neskorobarokovom slohu. V roku 1813 bol klasicisticky prestavaný. V 80-tych rokoch 19. storočia budovu nadstavali a prefasádovali.