Mesto 2017. 08. 23.

Rekonštrukcia budovy župného domu pokračuje

Rekonštrukcia budovy župného domu pokračuje. Obnova budovy prebieha dva roky, keďže práce na budove vykonávajú po častiach. Momentálne rekonštruujú dve časti budovy hľadiace smerom na ulicu a zároveň interiér ľavého krídla na prízemí. Rekonštrukcia prebieha z rozpočtu mesta, jej celková výška je 105 tisíc eur.

Z tejto sumy nebude možné renovovať celú historickú budovu: priečelie ľavého krídla prebehne len čiastočnou rekonštrukciou. V rekonštrukcii budú vedieť pokračovať, keď poslanci schvália ďalšie financie pre tento účel.

Keďže sa rozprávame o historickej budove, vykonávané práce prebiehajú pod dohľadom reštaurátorov. Verejnú súťaž vyhrala teraz firma Renon kft., pod vedením sochára – reštaurátora Csütörtöki Andrása. Táto firma vykonávala aj minuloročnú rekonštrukciu.

Budova patrí do vlastníctva mesta a momentálne je sídlo Úradu práce. Práce, ktoré začali v auguste by mali byť do novembra ukončené.

Zdroj: Mestská Televízia Komárno, Delta