Mesto 2016. 07. 25.

Reštaurujú vstupné priečelie budovy Župného domu

Okázalo skrásnie zanedbaný vchod do budovy Župného domu. Reštaurátori do konca jesene upravia jeho priečelie, najviditeľnejšiu časť fasády.

Skončilo verejné obstarávanie, ktorého predmetom bola rekonštrukcia fasády priečelia vstupu. Spomedzi desiatich oslovených dodávateľov bola úspešná firma RENON s.r.o., ktorá sa s najlepšou cenovou ponukou, 69 770 eur (vrátane dane) ujala rekonštrukcie vchodu centrálnej časti budovy. Nakoľko budova patrí medzi historické pamiatky, opravné práce vykonajú reštaurátori na základe poskytnutých dokumentov. Koordinátorom reštaurátorského tímu firmy RENON s.r.o. je Ondrej Csütörtöki, ktorého práca nie je pre Komárňanov neznáma. Okrem iného sa jeho tím zaslúžil o reštaurovanie dvoch brán v pevnosti, a momentálne realizujú práce v okolí  Kostola svätého Ondreja.

13833309_10154369870618114_834838582_o

„Pár dní po podpise zmluvy sprístupníme  stavebnej firme  spomínané priestory, v ktorých sa môže začať pracovať už v polovici augusta. Nakoľko ide o drobné a precízne reštaurátorské práce, rekonštrukcia môže trvať až do konca októbra. Do priestorov Okresného úradu však bude vstup zabezpečený pod lešením,“ vyjadril sa Ľudovít Gráfel, ktorý sám pripravil plány rekonštrukcie a bude dohliadať aj na rekonštrukčné práce.  Rekonštrukcia ďalších častí fasády budovy príde na rad neskôr, práca je rozdelená na niekoľko etáp.

13838570_10154369870418114_545938581_o

Súbežne prebieha aj rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy Okresného úradu. „Vlani schválili poslanci MZ sumu 53.000 EUR na opravu jedného krídla budovy, zároveň naši verejnoprospešní pracovníci vykonali práce za tisíce eur. Medzi tohtoročné plány sme zaradili rekonštrukciu  druhého krídla na prízemí v hodnote 95 tisíc eur. Bolo by dôležité pokračovať v rekonštrukčných prácach tejto zanedbanej budovy, aby sa zabránilo podobnému stavu, v akom sa teraz nachádza budova Polikliniky,“- dodal viceprimátor Béla Keszegh.

13838321_10154369870383114_1960688590_o

Budova Župného domu bola postavená v roku 1798, v neskoro barokovom slohu. Prvá rekonštrukcia prebehla v roku 1813, na fasáde sa objavili typické prvky klasicistického štýlu. Terajšiu fasádu dostala budova v 80-tych rokoch 19. storočia.

13835485_10154369870443114_2124655643_o 13835930_10154369870873114_1865340227_o 13840495_10154369870378114_1653084155_o