Mix 2020. 02. 27.

Skrášluje sa kultúrny dom v Novej Stráži: prispeli aj na rekonštrukciu strechy

Pred rokom občianske združenie ÉS začalo svoju charitatívnu kampaň na obnovu Kultúrneho domu v Novej stráži. Odvtedy sa vďaka grantom v kultúrnom stredisku a okolo neho uskutočnilo veľa prác. Najväčšou zmenou je jednoznačne obnova strešnej konštrukcie, ktorá bola realiazovaná vďaka súkromnej spoločnosti a tiež pomocnou rukou prispeli obec aj občianske združenie.

Spoločnosť Belatti podporila výstavbu kultúrneho domu v Novej Stráži v hodnote 18 tisíc eur, darovaciu zmluvu s mestom podpísal vedúci spoločnosti László Ferencz.

Strešná konštrukcia už bola obnovená a prebiehajú ďalšie práce, väčšinu z nich vykonáva občianske združenie ÉS?! Színház.

Samospráva minulý rok prispela 23 tisíc eurami, a tento rok ďalšími 20 tisíc eurami, z ktorých sa tento rok môže dokončiť vonkajšia fasáda. Popritom bude zrekonštruovaný aj chodník pred budovou. Túto rekonštrukciu bude hradiť tiež samospráva.

Veľká vďaka patrí sponzorom a každému, kto sa podieľa na prácach, a vďaka širokej spolupráci vzniká v Novej Stráži úplne nové komunitné centrum.

(Ahoj Komárno, Mesto Komárno Facebook stránka)