Mesto 2019. 11. 11.

Pošta v Novej Stráži je dočasne presunutá do Komárna

Pošta Komárno 4 na Hlavnej ulici v Novej Stráži je dočasne presunutá do Komárna. Dané kroky sú zavedené kvôli obnove kultúrneho domu v mestskej časti Komárna, v ktorom pošta sídli.