Mesto 2019. 11. 11.

Pošta v Novej Stráži je dočasne presunutá do Komárna

Pošta Komárno 4 na Hlavnej ulici v Novej Stráži je dočasne presunutá do Komárna. Dané kroky sú zavedené kvôli obnove kultúrneho domu v mestskej časti Komárna, v ktorom pošta sídli.  

Pošta je tak presunutá, približne do konca roka, na Poštu 5 na Ulici Biskupa Királya. Pre klientov z mestskej časti je primárne vyhradené okienko č. 6. Pošta 5 je otvorená od pondelka do piatka 7:30-18:00 a v sobotu 7:30-12:00.

Práce na kultúrnom dome v Novej Stráži boli nevyhnutné z dôvodu zlého stavu budovy. Prípravy a prvé práce sa začali už v októbri. Práce na novej streche sa začali začiatkom novembra. Projekt je financovaný z verejnej zbierky, príspevkov sponzorov a z finančných zdrojov divadla ÉS?!, ktoré už roky nevníma ľahostajne osud kultúrneho domu v Novej Stráži. Ich priestory boli totiž neraz využívané na divadelné predstavenia, workshopy a rôzne miestne kultúrne podujatia.

Informácie o prácach na kultúrnom dome a možnosti ako prispieť na práce a chod tejto budovy je možné získať na Facebookovej stránke s názvom És Színház alebo na stránke Nová Stráž – Őrsújfalu.

Zdroj: Nová Stráž – Őrsújfalu