Mesto 2022. 10. 21.

Nájomníci slávnostne prevzali nové byty v Novej Stráži

Vo štvrtok popoludní si mohli rodiny oficiálne prevziať kľúče od nových nájomných bytov v Novej Stráži. Na slávnostnom odovzdávaní bola prítomná aj štátna tajomníčka, Katarína Bruncková, ktorej rezort dohliada na program nájomných bytov (ŠFRB). Novým nájomníkom kľúče odovzdal primátor mesta, Béla Keszegh.

Bývalá budova školy v Novej Stráži stála už 17 rokov opustená, prípravné práce na jej rekonštrukciu začali pred 3 rokmi. Samotná rekonštrukcia sa začala pred rokom, 40 percent výdavkov na jej obnovu tvorí štátna dotácia, ostatné náklady boli hradené z výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bude splácaná z nájomného obyvateľov.

14 bytov, s rekuperačnou technikou a 8 solárnymi panelmi, ktoré budú pomáhať s ohrevom vody, spĺňajú najnovšie predpisy a takisto aj izolačnú normu stavby A0, vďaka čomu budú aj režijné náklady čo najnižšie. Pre nových obyvateľov je k dispozícii 21 parkovacích miest a v okolí budovy mesto upravilo aj zeleň.

Na základe žiadostí obyvateľov a následne po žrebovaní sa do bytovky mohlo nasťahovať 10 rodín, na zvyšné štyri byty sa môžu záujemcovia prihlásiť v blízkej budúcnosti.