Mesto 2020. 12. 11.

Zariadenie pre seniorov zrekonštruovali za vyše 270.000 eur

Zariadenie pre seniorov v Komárne prešlo komplexnou rekonštrukciou. V rámci dvoch etáp stavebných prác tu bolo preinvestovaných 271.000 eur. Z tejto sumy tvorila 95 percent dotácia z Environmentálneho fondu a päťpercentným spolufinancovaním sa na projekte podieľalo mesto Komárno.

Prvá etapa prác prebehla ešte vlani, keď bola na budove Zariadenia pre seniorov vymenená časť okien v celkovej hodnote 166.000 eur. „Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu mohla na jeseň tohto roku prebehnúť druhá fáza rekonštrukcie. Celkové náklady boli vo výške 105.000 eur,“ oznámil magistrát.

V rámci druhej etapy rekonštrukcie bolo vymenených niekoľko desiatok okien a dverí. „Nielenže sa týmto dosiahla lepšia tepelná izolácia, ale aj zvýšená bezpečnosť a vďaka maľovke získala budova aj moderný vzhľad. Okrem toho bola zrekonštruovaná aj podlaha v jedálni, boli vymaľované steny a pre pohodlie 145 obyvateľov zariadenia boli nakúpené aj nové stoličky a stoly,“ informoval mestský úrad.

(teraz.sk, tasr)