Mesto 2020. 09. 25.

Komárno pripravuje rekonštrukciu bývalej budovy polikliniky

Mesto Komárno pripravuje rekonštrukciu bývalej budovy polikliniky na Klapkovom námestí. Rekonštrukcia je potrebná z dôvodu dezolátneho technického stavu objektu.

„Budova je miestami až životu nebezpečná, odpojená od inžinierskych sietí. Časť stropov je zdevastovaná, prepadnutá, strecha zateká, zvislé konštrukcie sú v dôsledku lokálnych zatečení premočené, schodiská sú nebezpečné a sčasti už zničené,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorú prerokovalo Mestské zastupiteľstvo v Komárne. Poslanci schválili zámer vypracovania komplexnej vízie využitia objektu i zámer vypracovania projektovej dokumentácie prestavby budovy.

Podľa dôvodovej správy je nutné bývalú budovu polikliniky úplne prestavať vrátane nových rozvodov inžinierskych sietí. Pretože stav nehnuteľnosti sa neustále viditeľne zhoršuje, treba urýchlene zabezpečiť projektovú dokumentáciu a následne začať s rekonštrukciou.

Zastupiteľstvo požiadalo primátora Bélu Keszegha zapracovať finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 120.000 eur do návrhu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2021. Zároveň žiadajú rozbehnúť proces verejného obstarávania s podmienkou neuzavretia zmluvného vzťahu, kým nebude schválený zdroj krytia výdavkov.

(teraz.sk)