Mesto 2016. 12. 12.

Nová šanca pre bývalú polikliniku?

Viceprimátor mesta Komárno, Imre Knirs poverený hospodárskymi a investičnými otázkami v rámci vedenia mesta sa 9. decembra, v piatok popoludní stretol so zástupcami nitrianskej univerzity a s architektom Olivérom Csémym, aby si prezreli priestory bývalej polikliniky a rozhodli, či je budova, resp. jej časť vhodná na vytvorenie veľkej reštaurácie s kuchyňou a hotela s kapacitou okolo 40 izieb pre využitie aj ako výučbového hotela pre poslucháčov príslušných študijných smerov univerzity.

-Mesto Komárno-

u poliklinika o