Mesto 2020. 11. 26.

Rekonštruujú autobusovú stanicu

Rekonštrukcia komárňanskej autobusovej stanice začne ešte v tomto roku a pokračovať bude v prvej polovici budúceho. Obnovené budú čakárne, exteriéry a vďaka dotácii získanej úspešným projektom budú zrekonštruované aj dve menšie zastávky. A v
lete budúceho roka začne premávať medzi Komárnom a Komáromom autobus na elektrický
pohon.

Dotáciu z fondu Interreg získalo mesto už dávnejšie, avšak partner Volánbuszu Zrt. kvôli organizačným zmenám podpísal zmluvy so zhotoviteľmi trochu neskôr. Jedným z partnerov takmer miliónovej investície je príspevková organizácia Comorra Servis, ktorá autobusovú stanicu prevádzkuje. Organizácia zrekonštruuje autobusovú stanicu a ďalšie dve zastávky v rámci investície 160 287 eur.

Prvou etapou rekonštrukcie je obnova interiéru autobusovej stanice, ktorá začne už v tomto roku. Obnovené budú sociálne miestnosti, čakáreň a vchod. Vymenené budú podlahy, celý interiér vymaľujú, namontujú nové svietidlá a vzduchotechniku. Zhotoviteľom prác bude na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Darton, ktorá práce vykoná za sumu 35 396 eur (bez DPH).

Druhá etapa prác sa bude týkať exteriéru autobusovej stanice. Rekonštruovať sa bude prístrešie a dažďové odkvapy pri zastávkach. Posilnia a obnovia nosné konštrukcie, vymenia a zvýšia počet lavičiek a odpadkových košov. Tieto práce v hodnote 107 972 eur (bez DPH) vykoná spoločnosť MBM Group.

Tretiu etapu prác tvorí rekonštrukcia dvoch zastávok na Petőfiho ulici a pri Parku M. R. Štefánika. Tieto práce sa uskutočnia v prvej polovici budúceho roka. Tieto zastávky dostanú novú dlažbu, ktorá zohľadní potreby slabozrakých a telesne postihnutých. Vymenené bude aj zastrešenie, pribudnú nové lavičky a smetný kôš. Aj tieto práce vykoná spoločnosť MBM Group, ktorá verejné obstarávanie vyhrala ponukou 16 919 eur (bez DPH).

„V modernom
meste je dôležitý rozvoj hromadnej dopravy, ktorá môže byť riešením čoraz častejších dopravných zápch a na čoraz intenzívnejšiu dopravu. Potrebujeme však k tomu vhodné podmienky a dopravné prostriedky. Práve preto je dôležitá rekonštrukcia centrálnej autobusovej stanice, ktorá slúži tak obyvateľom mesta, ako aj obyvateľom celého regiónu. Vďaka získanej dotácii mesto pri autobusovej stanici zakrátko umiestni parkovací box pre bicykle, cestovanie teda bude pružne kombinovateľné. Postupne chceme zrekonštruovať aj zastávky v celom meste a nezabúdajme na to, že mestská hromadná doprava v Komárne je zdarma – vďaka tejto službe môže jedna rodina ušetriť aj niekoľko sto eur ročne,” – uviedol primátor Béla Keszegh.

Cieľom projektu uskutočneného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Interreg V-A je podpora cezhraničnej hromadnej dopravy. Z dotácie milión eur zrekonštruujú aj autobusovú stanicu v Komárome a spoločnosť Volánbusz zakúpi nový autobus na elektrický pohon, ktorý bude premávať medzi Komárnom a Komáromom.

Spoločnosť Volánbusz pred niekoľkmi dňami podpísala dohodu so spoločnosťou Eurotrade Kft., na základe ktorej zakúpi autobus typu BYD K9UB za 153 miliónov 500 tisíc forintov (430 tisíc eur), ktorý bude vyrobený spoločnosťou BYD pôsobiacou v
priemyselnom parku v Komárome. V autobusoch na elektrický pohon s nízkou plošinou je 36 sedadiel a majú kapacitu 76 osôb. Vozidlo má aj rampu pre vozičkárov, ktorá umožní pohodlnejšie cestovanie aj pre mamičky s kočíkom. Nový autobus bude medzi Komárnom a Komáromom premávať od leta 2021.

Povinnosťou spoločnosti Volánbusz bude aj inštalácia inteligentných panelov na zastávkach medzi mestami, ktoré budú cestujúcim ponúkať presné informácie a orientáciu na báze GPS.