Značka: rekonštrukcia

Mesto
Reštaurujú vstupné priečelie budovy Župného domu
Mesto
Odklepli masívnu rekonštrukciu ciest a chodníkov
Mesto
Verejnoprospešné práce v Komárne
Mesto
Po obnove chodníkov došlo pred stanicou k zmene dopravného režimu
Mesto
Mesto uzavrie časť Elektrárenskej cesty
Mesto
V komárňanskom Dome Matice slovenskej začali s rekonštrukciou
Mesto
Na prepadnutej ceste sa rozbehli práce
Mesto
Plaváreň by mohli otvoriť už v novembri
Mesto
Zrekonštruované železničné priecestie z Komárna do Kolárova je opäť otvorené
Mesto
Odhalili rekonštruovanú pamätnú tabuľu