Mesto 2015. 10. 08.

Verejnoprospešné práce v Komárne

Vedenie mesta sa snaží vytvárať nové pracovné miesta pre občanov Komárna v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Ide o takzvaných MOS-károv, bývalých nezamestnaných, ktorí pre mesto vykonávajú verejnoprospešné práce. Záber nimi vykonávaných prác sa však v ostatnom období rozšíril, už nevykonávajú len čistenie mesta, ale Útvar ochrany a obrany Mestského úradu v Komárne pod vedením Viliama Siligu v spolupráci s viceprimátormi mesta, Imre Knirsom a Béla Keszeghom sa snaží pracovníkov s potrebnými zručnosťami zamestnať aj v rámci prác trvanlivejšej hodnoty, na poli obnovy mestských nehnuteľností, detských ihrísk, autobusových zastávok a podobne. Výsledok ich práce je očividný. Fotogalériu si môžete pozrieť TU.
Z už ukončených prác by sme radi vyzdvihli obnovu prízemnej fasády mestskej Radnice a susediacej budovy Zichyho paláca a vnútorných maloviek stien a okien Radnice, opravné a konzervačné práce na detských ihriskách na uliciach Gazdovská, Komenského, generála Klapku a v mestskej časti Bauring.
Ďalej opravu a vynovenie autobusových zastávok na uliciach Eötvösa, Bratislavká a generála Klapku, a tiež opravu mosta cez kanál v mestskej časti Nová Osada.
Je možné skonštatovať, že vďaka citlivému výberu profesne zdatných pracovníkov sa horeuvedený projekt doteraz darí napĺňať obsahom. Vedenie mesta plánuje verejnoprospešné práce vykonávať takýmto spôsobom aj naďalej.

-krá-

Foto: ilustračné foto