Mesto 2020. 04. 06.

Primátor Béla Keszegh sa prihovoril občanom ohľadom aktuálnej situácie

Primátor mesta Komárno, Béla Keszegh sa prihovoril obyvateľom ohľadom aktuálnej situácie v meste. Okrem iného vyzdvihol disciplinovanosť obyvateľov.

Mestská televízia zverejnila v piatok príhovor primátora Bélu Keszegha. Ku piatku, pričom dnes nedisponujeme žiadnymi zmenami, bolo známe, že v Komárne zatiaľ nie je potvrdený prípad na koronavírus. „Tí ľudia, ktorých sa to dotýka sú v karanténe a v podozrivých prípadoch je vykonaný test“, hovorí primátor. Súkromné testovanie je najbližšie v Nitre a pri nariadení lekára je možné vykonanie bezplatného testovania v Bratislave.

V uplynulých dňoch mesto tiež zaviedlo plošnú dezinfekciu. Ako prvé sa dezinfikujú miesta pri kontajneroch na komunálny odpad a miesta, kde podozrenie, že by sa vírus mohol objaviť.

„Prechod cez hranice je rovnako podrobený predpisom ako doposiaľ aj keď je potrebné počítať s menším zdržaním, keďže dotknuté orgány kontrolujú zoznam údajov,“ hovorí primátor o situácii na hranici.


Mesto, okrem toho, odpúšťa čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, školských kluboch detí a v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno s platnosťou od 1. apríla 2020 až do odvolania. Na školách popritom prebieha digitálne vyučovanie, ktoré podporuje aj mesto.

„Pre dôchodcov aj naďalej zabezpečujeme nákupy a prostredníctvom jednej školskej jedálne aj obedy,“ primátor ďalej upresňuje, že obedy sú za nezmenený poplatok, avšak dovoz domov je už mierne spoplatnený.

Primátor na záver vyzýva ľudí aby služby mestského úradu využívali prioritne telefonicky alebo elektronickou formou.

Zdroj: Komárňanský magazín