Mesto 2021. 04. 22.

Primátor Keszegh sa zúčastnil rokovania s ministrom dopravy

Komárňanský región si zaslúži viac ako plány pre vzdialenú budúcnosť. Aj o tom sa rokovalo 21. apríla s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Prezídium Únie miest Slovenska zastupoval primátor Béla Keszegh.

Na ministerstve dopravy prebehlo spoločné rokovanie medzi ministrom dopravy Andrejom Doležalom, zástupcami združení a primátorom mesta Bélom Keszeghom, ktorý na rokovaní zastupoval prezídium Únie miest Slovenska. V súvislosti s rozvojovými plánmi poukázal na regionálne nerovnosti. Návrh Bélu Keszegha podporili aj zástupcovia ostatných záujmových združení – ZMOS aj SK8, na základe ktorého sa zrodilo rozhodnutie, že združenia spoločne predložia konkrétne návrhy uskutočniteľnosti zásad regionálnej rovnosti, ktoré budú zapracované do pracovných dokumentov ministerstva dopravy.

Zdroj: Mesto Komárno