Mesto 2019. 11. 10.

Komárno ako prvé mesto na Slovensku zavedie bezplatnú mestskú dopravu

Mesto chce týmto krokom zvýšiť využitie verejnej dopravy, nakoľko sa počet cestujúcich od roku 2014 rapídne znížil. Poslanci v mestskom zastupiteľstve odhlasovali tento návrh, pričom celé financovanie mestskej dopravy pôjde z mestskej pokladnice.

Mesto sa rozhodlo riešiť problematiku verejnej dopravy na základe čísel, ktoré vykazoval príjem z predaja lístkov. V minulom roku to bolo ledva 40 tisíc eur, pričom celkový chod verejnej dopravy stál 256 tisíc eur. V praxi to znamená, že mesto doplácalo v roku 2018 z mestskej kasy 216 tisíc eur.

Primátor mesta Komárno Béla Keszegh sa o bezplatnej doprave vyjadril nasledovne: „Príjmy z cestovných lístkov pokrývajú iba 10 percent zo sumy vynaloženej na verejnú dopravu v Komárne, takže zo strany financovania z mestskej pokladnice to nie je až taká veľká strata. Zároveň týmto môžeme zabezpečiť, aby sa neznížil počet cestujúcich, aby jazdilo oveľa viac autobusov a ľudia nechávali svoje autá doma, čo prispeje aj k zlepšeniu životného prostredia. Okrem toho tiež pomôžeme sociálne slabým. Verím, že urobíme vzorové rozhodnutie a vyberieme sa správnym smerom.“

Presný termín zavedenia bezplatnej dopravy v Komárne a prislúchajúcich častiach zatiaľ nie je známy. Termín závisí od toho, kedy sa vyberie prevádzkovateľ verejnej dopravy v aktuálnej verejnej súťaži. Dopravu v meste aktuálne zabezpečuje od roku 2013 spoločnosť Arriva, v budúcnosti tak prostredníctvom verejnej súťaže môže byť iná spoločnosť.

Zdroj: deltakn.sk