Mesto 2014. 12. 16.

Stubendek zložil primátorský sľub

Nový primátor a dvadsaťpäťka poslancov zložila svoj sľub. Na slávnostnom zasadnutí odsúhlasili nový úver, ale aj zvýšili primátorský plat.

Tak, ako každé štyri roky, aj v polovici decembra 2014 sa zišli novozvolení poslanci a primátor v spoločenskej sále Dôstojníckeho pavilónu. Na slávnostnej ustanovujúcej schôdzi komárňanského mestského zastupiteľstva skladali sľuby. Nový primátor László Stubendek (Nezávislý) zložil svoj sľub dvojjazyčne, potom nasledoval spoločný sľub poslancov v materinskom jazyku. Všetci prisahali že budú všetkými silami a čestne pracovať pre mesto. Dvadsaťpäťku poslancov a primátora si Komárňania zvolili 15. novembra.

László Stubendek vo svojom príhovore pripomenul prítomným, že voliči jednoznačne hlasovali za zmenu v meste. „Na mestské zastupiteľstvo čaká veľa práce. Pri dobrej vôli môžeme byť schopní vykonať veľké veci,” nádejal sa vo svojom príhovore L. Stubendek. Podľa neho je najdôležitejšou úlohou poslancov, aby sa podieľali na vytvorení nových pracovných miest, spoločne premysleli systém parkovania, efektívnejšiu údržbu verejných priestranstiev, posilnili verejnú bezpečnosť a zo samého dna vytiahli turizmus. L. Stubendek vyzval poslancov, aby sa povzniesli nad stranícke záujmy, „veď spoločným cieľom je úspech mesta.“

Nakoľko vo voľbách získal László Stubendek od voličov aj poslanecký mandát, tohto sa vzdal v prospech Évy Hortai (SMK – Most-Híd), ktorá do zastupiteľstva vošla ako prvá náhradníčka. Do mestského zastupiteľstva sa dostal aj neúspešný kandidát na primátora Károly Less (nezávislý). Toho za primátora volila len tretina tých, ktorí ho chceli vidieť na poslaneckej stoličke. „Z úspechu vo voľbách za poslanca som sa pochopiteľne tešil. Na druhej strane som bol aj sklamaný, veď ako kandidát na primátora som skončil posledný. Komárňania si zrejme myslia, že som na post primátora ešte primladý,“ myslí si nový poslanec mestského zastupiteľstva a dodáva, že primátorom sa zväčša stane človek s najvyšším rozpočtom a najprofesionálnejším volebným tímom.

Zastupiteľstvo sa ihneď pustilo do práce, ustanovujúce zasadnutie malo celkovo šestnásť bodov. Primátor L. Stubendek oznámil, že si na posty viceprimátorov vybral nezávislých poslancov Bélu Keszegha a Imreho Knirsa. Na základe tohto rozhodnutia sa doplnila osemčlenná mestská rada o šesticu mien: Imre Andruskó (Most-Híd), Zoltán Benyó (nezávislý), Ondrej Gajdáč (nezávislý), Éva Hortai (Most-Híd), Margit Keszegh (nezávislý) a János Vetter (nezávislý). Pripomienka, že v rade nesedí žiadny poslanec za SMK, ostala bez následkov. Poslanci dodatočnú kandidatúru Petra Korpása neschválili.

Zastupiteľstvo rokovalo aj o zložení odborných komisií. V Komárne bude počas nasledujúceho volebného obdobia pracovať celkovo desať komisií, každá po desať členov.

Dôležitým bodom ustanovujúcej schôdze bolo určenie platu nového primátora. Poslanecký návrh predložil Ondrej Gajdáč. Jeho návrh bol, aby k zákonom určenému platu odsúhlasili desaťpercentné navýšenie. S týmto návrhom nesúhlasil Imre Andruskó (Most-Híd) a proti desaťpercentnému navýšeniu argumentoval vysokou nezamestnanosťou a nízkym príjmom obyčajných ľudí. Poslanci však odsúhlasili pôvodný návrh, čo znamená, že plat primátora Komárna je približne 2.600 eur. Akonáhle poslanci túto sumu odhlasovali, slovo si vypýtal primátor mesta a ohlásil, že predmetných 10 percent z prvej výplaty daruje na dobročinné účely.

Pre kolísavé príjmy mesta prijali poslanci kontokorentný úver vo výške 600 tisíc eur. Ten môže mesto použiť na vykrývanie svojich záväzkov. Takýto úver nekazí rating mesta a je splatný ku koncu roku 2015. Zastupiteľstvo tiež rokovalo o preplatení nevyčerpanej dovolenky, o ktoré žiadal odchádzajúci primátor Anton Marek. Poslanci odsúhlasili vyplatenie čiastky okolo 3 300 eur.

Zasadnutie uzavrel nový primátor príhovorom, poslanci sa zídu opäť až v novom roku.