Mesto 2015. 11. 02.

Mesto, podnikatelia a neziskovky budú v pomoci bezdomovcom postupovať spolu

Primátor László Stubendek zvolal na pondelkové ráno skupinu ľudí, ktorí sa pravidelne a bezodplatne starajú o tých, ktorí počas zimy nemajú kam schovať pred nepriaznivým počasím.

Pod gesciou primátora mesta a viceprimátora Imre Knirsa sa v budove mestskej radnice zišli odborníci zo strany mestského úradu, civilných a náboženských organizácií a podnikateľských subjektov pomáhajúcich ľuďom v ťažkej situácii. Cieľom stretnutia bude zosúladili svoje aktivity na poli pomoci bezdomovcom počas zimy, aby sa odkázaní dostali k teplému jedlu, oblečeniu a k vhodnému nocľahu na prežitie aj najchladnejších nocí zimného obdobia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA