Mix 2019. 11. 26.

Postarajme sa o ľudí v ťažkých životných podmienkach

V každom meste sa vyskytuje problém bezdomovcov, vrátane aj mesta Komárna. Dôvody, že prečo sa niekto dostal na ulicu, sú rôzne, ale je dôležité podať pomocnú ruku odkázaným najmä v zimných mesiacoch. Sociálni pracovníci pracujú na postupnom zlepšovaní ich životných podmienok a snažia sa dať šancu bezdomovcom, ktorí o pomoc stoja a chcú zmeniť svoj život.

Útulok pre bezdomovcov, ktorý prevádzkuje mestský úrad na Ulici hradná, tento rok rozšíril svoje kapacity z 28 na 35 miest. Pracovníci mestského úradu poskytovali v útulku pre bezdomovcov základné sociálne potreby a poradenstvo.  Bezdomovci taktiež môžu  požiadať o čisté oblečenie a využívať aj služby strediska osobnej hygieny. V zimnom období mesto Komárno prevádzkuje nocľaháreň,ktorá môže prijať až 7 ľudí.  Nocľaháreň je v prevádzke denne od 18. hodiny do 8. hodiny nasledujúceho dňa.

Ako každý rok, s nástupom chladného počasia, stravovanie ľudí žijúcich na ulici je zabezpečené aj vďaka zapojenia sa širokej verejnosti. Podnikatelia, cirkvi, komárňanskí dobrovoľníci pod vedením Zoltána Kollára v spolupráci s mestom zastrešujú túto aktivitu.  Teplé jedlo a nápoje sa budú podávať týždenne trikrát. Je možnosť a prispieť. Potraviny preľudí žijúci na ulici zbierajú v  potravinách Bauring ( Budovateľská ul.  ) a na Leteckom poli ( Ul. Kacza ).

V zimnom období  teplé oblečenie a obuv pre osoby bez domova je možné odovzdať na Športovej ulici vedľa hotela Panoráma v malej drevenej budove, v stredu od 10:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Žiadajú obyvateľov, aby priniesli iba teplé zimné oblečenie, pretože bezdomovci momentálne toto potrebujú. Veľmi užitočné sú aj uteráky, posteľné bielizne (plachty, vankúše a obliečky) a deky, ktoré môžu odovzdať na rovnakom mieste. Ak je to potrebné, majú možnosť informovať pracovníkov sociálnych služieb v pracovných dňoch na telefónnom čísle 035/2851 312. Mimo uvedených hodín dary môžu odovzdať aj na vrátnici mestskej polície.

S príchodom chladného, mrazivého počasia prosíme obyvateľov, aby venovali väčšiu pozornosť ľudom žijúci na ulici, a ak sa dozvedia o človeku v krízovej situácii, okamžite, kedykoľvek, vo dne v noci môžete volať na tiesňové číslo mestskej polície 159.

Počas bežného pracovného týždňa môžete takéto prípady nahlásiť aj pracovníkom sociálneho oddelenia mestského úradu  čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. na telefónnom čísle 035/2851 312, 035/2851344.