Mesto 2015. 01. 14.

Pracovný výjazd v Novej Stráži

Vedenie mesta na čele s primátorom László Stubendekom, viceprimátormi Imre Knirsom a Béla Keszeghom, poslancom mestskej časti Nová Stráž Fratiškom Rajkó, za účasti zodpovedných vedúcich úradu a mestských firiem a za účasti miestnych obyvateľov a novinárov, vykonalo ohliadku nehnuteľností a miest, ktoré najsúrnejšie potrebujú vykonanie zásahov zo strany mesta.

Početná delegácia navštívila najprv miestne futbalové ihrisko, kde sa oboznámila so stavom tribúny, telocvične, nefunkčnou kolkárňou, sociálnymi a obslužnými miestnosťami. Bez diskusie konštatovali, že budovy si vyžadujú opravu. Budova bývalej školy sa nachádza po rokoch zrušenia vyučovania v úbohom stave pripomínajúc stavbu duchov. Miestny občania poznajúc situáciu vyvíjajú snahu, aby sa budova čo najskôr dala do prenájmu a údajne by aj bol o ňu záujem.

Ďalším veľmi boľavým miestom tejto časti mesta je Podzáhradná ulica, kde po vybudovaní kanalizácie (projekt ISPA) neustále pretrvávajú problémy s dažďovou vodou, ktorá nemá kam odtiecť a tým ohrozuje nehnuteľnosti obyvateľov na oboch stranách ulice. Tu bývajúci obyvatelia načrtli primátorovi mesta a vedúcemu firmy KOMVaK, Gabrielovi Cséplő, s akými problémami bojujú v ulici, ktorá sa po daždi mení na bahnom zaliate územie. Ako riešenie tohto problému navrhli komplexnú obnovu ulice, ktorá by v sebe zahŕňala obnovu povrchu vozovky, ako aj vybudovanie systému na odvod dažďovej vody, čo však predstavuje možno aj niekoľko miliónovú investíciu. Preskúmali ďalej stav chodníka popri hlavnej ceste a prešli aj ilegálne skládky odpadu na území mestskej časti.

V každom prípade môžeme dnešný pracovný výjazd vedenia mesta hodnotiť ako pozitívum, pretože diskusia a hľadanie riešenia problémov, v ktorej sa zúčastní vedenie mesta, miestny zástupca obyvateľov v osobe poslanca, členovia odborných komisií ako aj ostatné zodpovedné osoby vrátane obyvateľstva, povedie k vytvoreniu takého rozpočtu mesta, ktoré bude napomáhať optimálnemu riešeniu problémov.