Mesto 2014. 05. 30.

Vynovia Vodárenskú vežu

V týchto dňoch sa začali práce na obnove exteriéru a uprataní okolia Vodárenskej veže, ktorá sa stala jedným zo symbolov mesta. Po odvezení smetí a odstránení grafitov z vonkajšieho plášťa veže, naň naniesli špeciálnu fóliu, z ktorej sa dajú grafity zmyť za pomoci vody. Len tieto práce vyšli dobrovoľníkov na 1600 eur. V ďalšej fáze je v pláne vybudovať chodníky a umiestniť sem lavičky. Napokon sa vytvorí zelené pásmo a z veže sa konečne stane pamätné miesto. Práce za niekoľko tisíc eur zafinancujú sponzori.

Víztorony 3

„Vlani na jeseň som dospel k názoru, že so zanedbanou vodárenskou vežou a jej okolím treba začať niečo robiť. Zaobstaral som potrebné povolenia i plány k zahájeniu prác, a začal som hľadať sponzorov. Hlavného pomocníka a spojenca som našiel v osobe Gábora Cséplőa, riaditeľa spoločnosti KomVaK,“ hovorí Béla Keszegh, nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva, iniciátor tejto akcie a zároveň poďakoval každému, kto k projektu akokoľvek prispel.

Víztorony 2

Dodávatelia prác z okolia veže starú zeminu odstránili, do jarku položili špeciálnu geotextíliu a nanosili drvené kamenivo. Na vonkajšej strane okolo betónovej obruby umiestnia chodník s lavičkami. Zelené pásmo bude pokryté novou zeminou. Od jari do jesene tento priestor bude slúžiť najmenším ako detské ihrisko, v zime sa tu bude naďalej sánkovať. Na bezpečnosť celého priestoru dohliadne kamerový systém.

Víztorony 4

Termín ukončenia prác a konečnú sumu, koľko bude celá akcia stáť, je ťažké predpovedať. Hodnota doteraz vykonaných prác a dodaných materiálov už presahuje sumu 10 tisíc eur.

Víztorony 6

Ďalšie informácie na tel. čísle: 0905 351 083 .