Mesto 2011. 10. 28.

Odhalili rekonštruovanú pamätnú tabuľu

V utorok, 18. októbra 2011 odhalil primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek a riaditeľ pobočky VÚB v Komárne p. Henrich Barci rekonštruovanú pamätnú tabuľu nachádzajúcu sa nad Leopoldovou bránou.

Originál tabule bol vyhotovený v roku 1663 na počesť výstavby 2. etapy pevnosti.  V prvej polovici 20. storočia však poveternostnými vplyvmi došlo k znehodnoteniu originálnej tabule. Vďaka unikátnym fotografiám Podunajského múzea v Komárne a časti zachovaného orinálu bolo možné vyhotoviť repliku tejto tabule. Bola obnovená malá, ale významná časť pevnostného systému Komárna.

Poďakovanie za realizáciu tohoto projektu pre: Pro Castello Comaromiensi, neziskovú organizáciu mesta Komárno, ktorá celú rekonštrukciu zastrešovala. Veľká vďaka tiež patrí  Nadácii VÚB, ktorá v rámci zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“ poskytla na reštaurovanie a vyhotovenie novej tabule finančnú dotáciu vo výške 6000 eur.

TEXT: (kn)

Vyjadrite svoj názor