Mesto 2012. 11. 09.

Už ideme na Budapest

Slovenská správa ciest opravila na Rákocziho ulici tabuľu po tom, čo viac ako dva mesiace nekonala. Po tom, ako sme sa na ňu obrátili. 

Po osadení novej vozovky na ceste I. triedy číslo 63, ktorú my v Komárne poznáme pod menom Rákocziho ulica, sa objavila pri Kossuthovom námestí oceľová konštrukcia, ktorú doplnili dve smerové tabule. Jedna z nich vyvolala rozruch najmä u maďarskej menšiny. O slovenských názvoch na návestiach, ktoré šoférov navádzajú napríklad na Budapešť, informovali miestni obyvatelia splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászlóa Nagya.

Označenie „Budapešť“ ale nespĺňa medzinárodné štandardy o smerových tabuliach, podľa ktorých sa mená cieľových miest majú písať v jazyku krajiny, kde sa nachádzajú.

Ešte v auguste preto uznala Slovenská správa ciest (SSC), že sa jedná o pochybenie a dôjde k náprave. Do začiatku novembra však žiadna zmena nenastala a tak sme sa obrátili na SSC s otázkou, čo sa deje.

Podľa odpovede SSC bola zjednaná náprava na viacerých miestach, no na návestí nad jazdnými pruhmi nad Rákocziho ulicou to nebolo možné pre nedostatočnú technickú vybavenosť dodávateľa – ten nemal k dispozícií potrebnú plošinu. „Ale aj na tomto sa pracuje, dúfame, že do polovice novembra bude zjednaná náprava aj tu. Zároveň upozorňujem, že v tomto prípade sa jedná stále ešte o stavbu,“ uzavrela Iveta Fedorová z SSC.

Napokon sa ukázalo, že náprava je predsa len bližšie, než sa zdalo. Na konci prvého novembrového týždňa už bola tabuľa taká, aká mala byť a my cestujeme na Budapest.

TEXT: Tomáš Kottra

Vyjadrite svoj názor