Mesto 2016. 03. 29.

Odklepli masívnu rekonštrukciu ciest a chodníkov

Na poslednom zasadnutí mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo v poslednej dobe najväčšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov. Podľa plánu za 2,25 milióna eur sa  vynoví viac ulíc a k nemu patriace chodníky.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo komplexnú rekonštrukciu nasledovných ulíc:

1. Eötvösova ulicia
2. Dunajské nábrežie
3. Mesačná ulica
4. Jókaiho ulica
5. Ul. budovateľská
6. Ul. Komáromi Kacza
7. Ul. biskupa Királya
8. Nám. M. R. Štefánik
9. Ul. pohraničná
10. Gútsky rad
11. Lehárova ulica
12. mestská časť Nová Stráž: Jázminová, Nárcisová, Smrečinová, Včelárska, Jarabínková
13. Ul. slobody.

Finančné prostriedky sa chystajú získať z úveru: podľa vedúceho ekonomického odboru mestského úradu Bohumíra Kóňu si mesto môže dovoliť bez rizík žiadať 2,25 miliónový úver. Úrad onedlho začne jednania s bankami, s projektantmi, plynármi, elektrárňou a vodárenskou spoločnosťou. S nimi je nutné jednať kvôli tomu, aby bolo zrejmé, že aké výmeny a opravy chystajú v budúcich rokoch, práce, kvôli ktorým bude treba rozkopať cestu. Tie ulice, v ktorých sa chystajú spomínané investície budú zo zoznamu vyradené.