Mesto 2023. 06. 01.

Komárno ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov

Spoločnosť Eurovia SK ukončila rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií v Komárne. Mesto ako objednávateľ za práce zaplatilo viac ako 4,21 milióna eur bez DPH, informovala TASR Simona Tančáková zo spoločnosti Eurovia SK. Cieľom opráv bolo najmä zvýšiť bezpečnosť a komfort všetkých účastníkov cestnej premávky.

Rekonštrukcia komunikácií sa začala v auguste minulého roka. Projekt pozostával z 15 stavebných objektov, v rámci ktorých sa opravili nielen cesty a chodníky, ale nanovo sa vybudovala aj jedna priesečná križovatka a kruhový objazd.

Počas stavebných prác boli zrekonštruované cesty alebo ich úseky na uliciach 29. augusta – Slnečná, Elektrárenská cesta, Svätojánska – Cintorínsky rad, Jazerná – Hlboká, Platanová alej, Narcisová, Hradná, Ulica priateľstva, Tabaková – Vnútorná okružná – Športová, Sústružnícka, Dunajská, Podzáhradná a Lesná. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie križovatky Elektrárenská cesta – Tabaková a okružnej križovatky na priesečníku Ulice priateľstva – E. B. Lukáča. Nové chodníky budú môcť obyvatelia Komárna využívať na uliciach 29. augusta – Slnečná, Jazerná – Hlboká, Ulica priateľstva – E. B. Lukáča a Lesná.

V rámci rekonštrukčných prác zhotoviteľ na jednotlivých úsekoch vymenil povrch ciest s celkovou rozlohou viac ako 42.000 štvorcových metrov a obnovil takmer 5000 štvorcových metrov povrchu chodníkov. Niektoré úseky prešli kompletnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala aj výmenu verejného osvetlenia, vybudovanie nového odvodnenia vozovky či vybudovanie nových konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov, skonštatovala Tančáková.

Zdroj: TASR