Mesto 2015. 08. 05.

Mesto uzavrie časť Elektrárenskej cesty

Mesto Komárno oznamuje, že počas prác na železnom provizórnom hradení oporného múru bude úplne uzatvorená Elektrárenská cesta dňa 06.08.2015 od 7,00. hod do 15,00. hod. v úseku od križovania  Elektrárenskej cesty s  Hradnou ulicou (pri čerpacej stanici) smerom k sútoku Dunaja a Váhu po Západoslovenskú energetiku a.s.

Obchádzka bude vedená po Hradnej a Tabakovej ulici.