Mesto 2014. 10. 14.

V komárňanskom Dome Matice slovenskej začali s rekonštrukciou

Členovia a sympatizanti matičnej organizácie v Komárne začali nedávno s opravou priestorov tamojšieho Domu Matice slovenskej. Mnohé práce robia svojpomocne, časť z nich vykonáva aktivačné centrum úradu práce. „S úradom máme vynikajúcu spoluprácu. Krok po kroku skrášľujeme priestor, ktorý to už nevyhnutne potrebuje. 

Do konca roka chceme zrekonštruovať a rozšíriť sociálne zariadenia, kapacitne sú nevyhovujúce,“ hovorí Jozef Černek, riaditeľ Domu MS. Vo vestibule a na chodbách na poschodí pribudnú galérie. Prvá vernisáž sa koná už 15. októbra a bude patriť výstave s názvom Škola vítvarnjeho umeňja, ktorú usporiada tamojšie Regionálne osvetové centrum.

Ako mnohé inštitúcie patriace pod Maticu slovenskú, aj komárňanský Dom MS má finančné problémy. Najhoršia situácia bola pred dvomi rokmi, keď kvôli vysokému účtu za plyn hrozilo zatvorenie veľkej divadelnej sály. Činnosť krúžkov bola ohrozená. Kultúrny stánok napokon pomohli zachrániť komárňanskí priaznivci kultúry, ktorí sa vyzbierali na časť nedoplatku za plyn.

Pre kultúru v meste je pritom Dom Matice slovenskej nepostrádateľný. Tamojší divadelný súbor Dramaťák Gymnázia Ľ. J. Šuleka má takmer päťdesiat členov a v repertoári množstvo úspešných predstavení. Do povedomia verejnosti sa dostal najmä štyrmi pôvodnými muzikálmi. Dom MS využívajú aj folklórom inšpirovaní Slovenskí rebeli, ktorí často vystupujú v zahraničí a s 80 členmi v niekoľkých generáciách neodmysliteľne patria ku koloritu mesta.

Komárňanský Dom MS aktuálne žije z prenájmu takmer všetkých priestorov. Podarilo sa zabezpečiť nové ozvučenie divadelnej sály, predstavenia sa konajú prinajmenšom raz týždenne. Veľká časť priestorov sa prenajíma na maďarské akcie a predstavenia, čo je logické vzhľadom na percentuálne zastúpenie maďarskej národnosti v okrese. „Ak však prirátame aj naše predstavenia Dramaťáku alebo Rebelov, tak pomer predstavení je zhruba pol na pol,“  konštatoval riaditeľ Domu MS Jozef Černek.

Zamestnanci Domu MS pomáhajú pri organizovaní každej akcie. „Jej výsledok je totiž aj našou  reprezentáciou. Niekedy je to pomerne náročné, podujatia často organizujú ľudia bez skúseností,“ hovorí Černek. Dodáva, že hoci si nikto nedá auto opraviť krajčírovi a ani elektrinu v dome neinštaluje pekár, kultúrne podujatie pre šesťsto ľudí bežne organizuje bývalý policajt či sekretárka. „Nemám nič proti tomu, ale koncert, to nie sú len hudobníci a diváci. Treba brať do úvahy aj atmosféru svetiel, efektov či zvukové podmienky. To, že každé predstavenie by malo svoj scenár, réžiu, je pre mnohých organizátorov španielskou dedinou – a to nehovorím o požiarnej ochrane a poplatkoch SOZE či LITE,“ kritizuje Černek tamojšie pomery. „Dom Matice slovenskej bol postavený pred päťdesiatimi rokmi za účelom rozvoja kultúry v meste. Napriek čoraz horším podmienkam pre kultúru sa jeho činnosť zatiaľ darí udržať. Návštevnosť a záujem o krúžky je za posledné obdobie najlepšia, no podmienky sú čoraz ťažšie. Verím však, že smerujeme k lepšiemu,“ uzatvára riaditeľ komárňanského Domu MS, Jozef Černek.

Jana Pipíšková, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne