Mesto 2020. 11. 25.

Športové ihrisko Základnej školy na Ulici práce získalo novú tvár

Obnovy na základných školách v Komárne sú v poslednom čase mimoriadne priaznivé. Obnovené športové ihrisko Základnej školy na Ulici práce bolo oficiálne odovzdané.

V prvom rade dostal opotrebovaný asfalt nový povrch, na ktorý bola nanesená moderná pružná vrstva, ktorá spĺňa súčasné normy. Na novej vrstve bolo vyznačených niekoľko športových tratí, takže okrem voľnočasových pohybových aktivít je vhodná aj na organizovanie športových súťaží. K tomu potrebné bránky škola plánuje vyložiť na jar.

Celkové náklady na obnovu dosiahli takmer 43-tisíc eur, samospráva prispela čiastkou 20-tisíc eur. Zvyšnú sumu hradila škola z vlastného rozpočtu. Pri tejto príležitosti primátor mesta Béla Keszegh daroval žiakom školy ešte aj futbalové lopty. 

Zdroj: Mesto Komárno