Mesto 2014. 02. 20.

Gymnázium a jeho MAGIC

V tomto školskom roku študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne začali prácu na dvojročnom medzinárodnom projekte Comenius. Jeho pracovný názov je MAGIC (Media Awareness Generates Informed Citizens).

Hlavnou náplňou je skúmanie jednotlivých médií v rámci siedmich zúčastnených krajín – Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Holandsko, Grécko, Nemecko a Nórsko, ale aj spoznávanie iných kultúr, nadväzovanie kontaktov na medzinárodnej úrovni a zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku.

Prvé úlohy boli oboznámenie sa s princípmi projektu a vytvorenie webovej platformy, pomocou ktorej účastníci komunikujú. Veľkou výzvou bolo vytvorenie návrhu a logo projektu. Každá z krajín predložila svoj vlastný návrh a na základe hlasovania zvíťazilo práve logo slovenských študentov. Bude naším symbolom po celé dva roky. Úvodnou témou bolo skúmanie sociálnych sietí – ich pozitív i negatív. Do svojho výskumu zapojili študenti ľudí rôznych vekových kategóii a výsledky spracovali formou grafov, videí, interview, fotografií.

Veľkým prínosom tohto projektu pre študentov je možnosť vycestovať do štyroch určených krajín, spoznať svojich partnerov osobne a porovnať svoje zistenia v rámci jednotlivých úloh. Nedávno naši študenti absolvovali pobyt v prvej z hostiteľských krajín – Holandsku. Ich domovom sa na niekoľko dní stala farma neďaleko malého mestečka Tilburg. Netradičné prostredie prinieslo netradičné zážitky a skúsenosti – bicyklovanie, GPS túru k pieskovým dunám, korčuľovanie a taktiež spoločné domáce práce na farme, čo ich medzinárodné priateľstvá ešte viac upevnilo. Dôležitou súčasťou stretnutia bola prezentácia vlastnej krajiny v rámci rôznych činností, ako napríklad prípravy národných jedál a ich ochutnávka.

Účelom cesty nebola len zábava, ale aj vzdelávanie a účastníci absolvovali aj návštevu školy, kde sa zúčastnili tvorivých dielní s témou médiá a žurnalistika. Taktiež navštívili múzeá, zábavný park Efteling, spoznali okolie Tilburgu a centrum hlavného mesta Amsterdamu, kde sa uskutočnila druhá časť pobytu.

Bol to týždeň plný nezabudnuteľných a obohacujúcich zážitkov, skúseností, nadväzovania nových, zdá sa pevných, priateľstiev. Pre mnohých nebol deň odchodu jednoduchý a sprevádzali ho silné emócie.

Momentálne študenti pracujú na druhej téme, ktorou je reklama. V rámci nej analyzujú jej printovú i televíznu formu, vytvárajú vlastné reklamy, v rámci ktorých prezentujú pozitívny či možný negatívny vplyv na spotrebiteľa.

Odkaz účastníkov projektu: „ Sme veľmi radi, že sme sa mohli stať súčasťou niečoho nového, významného a zmysluplného, stretnúť zaujímavých ľudí a porovnať náš spôsob života, zvyky a tradície s ostatnými európskymi krajinami.“

Lucia Szabóová a Patrik Miskovics, študenti gymnázia.

logo projektu 1