Mesto 2014. 03. 24.

Video gymnazistov na reprezentáciu mesta v Slovinsku

V tomto školskom roku študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne začali prácu na dvojročnom medzinárodnom projekte Comenius. Jeho pracovný názov je MAGIC (Media Awareness Generates Informed Citizens).

Študenti Ľudmila Borošová spolu s Borisom Baráthom natočili krátke video o Komárne. Už čoskoro s týmto videom budú reprezentovať Komárno v Slovinsku v rámci projektu Comenius.

(Ľudmila Borošová, Boris Baráth)

Vyjadrite svoj názor