Mesto 2020. 03. 10.

Koronavírus: Aj v Komárne boli prijaté opatrenia

Okrem opatrení štátnych orgánov a inštitúcií sa v našom meste tiež prijali potrebné opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. Nie je dôvod na paniku, avšak príslušné orgány vyzývajú každého k zvýšenej opatrnosti. Mestské organizácie taktiež reagovali na šíriaci sa vírus.

V pondelok ráno primátor mesta, Béla Keszegh, zvolal mestské spoločnosti a inštitúcie, aby prijali potrebné opatrenia.  K situácii týkajúcej sa šírenia infekcie  COVID-19 sa bude operatívna skupina pravidelne stretávať až kým sa nezabráni jej šíreniu, taktiež pravidelne prebiehajú konzultácie so školskými zariadeniami.  

Zákaz návštev v domove dôchodcov na Špitálskej ulici bol vydaný  už 6. marca, nakoľko ide o  najzraniteľnejšiu skupinu ľudí.   Vedenie taktiež odporúča obmedziť aj vychádzky v domove.

  • V Mestskom kultúrnom stredisku Béniho Egressyho sa rušia všetky programy, ktoré boli naplánované na budúci týždeň. O ďalších plánovaných programoch sa rozhodne najbližšie,  po vyhodnotení situácie .  15. marca sa nebudú konať ani spomienkové slávnosti  pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie.
  • Spoločnosť Comorra Servis, ktorá spravuje športové zariadenia, odporúča, aby športové kluby organizovali športové podujatia bez divákov  v zmysle usmernenia ministerstva.
  • Mestská televízia a noviny budú  pravidelne informovať  obyvateľov o aktuálnej situácii.
  • Vyučovanie v základných a materských  školách pokračuje bez obmedzenia, ale rušia sa všetky výlety a exkurzie.  Odporúča sa vyhýbať podujatiam s hromadnou účasťou ľudí  a taktiež informovať deti o prijatých opatreniach. Namiesto látkových uterákov sa môžu používať len papierová utierky.
  • Naplánované svadby na radnici sa uskutočnia, avšak najbližšie týždne sa budú prijímať len žiadosti párov, ktoré sa v nasledujúcich týždňoch chcú sobášiť  len v užšom rodinnom kruhu.
  • Primátor mesta, Béla Keszegh, v tejto veci konzultoval aj  s primátorom mesta Komárom  Attilom Molnárom  a dohodli sa, že sa  budú priebežne vzájomne informovať .  V priebehu týždňa sa primátor mesta stretne aj s primátormi a starostami okresu Komárno.
  • Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje  mestskú  hromadnú dopravu  v Komárne,  bude častejšie vykonávať dezinfekciu autobusov.  Spoločnosť objednala na dezinfekciu prostriedky požívané v nemocniciach.

Ak má niekto podozrenie na koronavírus, odporúča sa, aby telefonicky kontaktoval  svojho všeobecného lekára a úrad verejného zdravotníctva.

Mestský úrad upozorňuje dotknuté inštitúcie, aby všetky upozornenia a prijaté opatrenia uvádzali podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín dvojjazyčne –  v slovenskom a maďarskom jazyku.