Mix 2019. 04. 03.

Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvietila v modrej farbe

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2.apríl) sa v Dôstojníckom pavilóne konal koncert úžasnej umelkyne postihnutej autizmom, Sáry Barkó. Na modro osvetlená fasáda pavilónu, pri príležitosti tohto svetového dňa, podporila dôležitosť prejavu spolupatričnosti a empatie.

Organizácia Spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň autizmu z dôvodu, aby sa autizmus čo najviac dostal do povedomia. Celosvetová kampaň „Rozsvieť sa v modrom!“ sprostredkuje empatiu a toleranciu a vyjadruje spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a taktiež s osobami, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Vonkajším prejavom kampane sú na modro osvietené svetovo známe objekty. Odkazuje, aby sme neostali ľahostajní a venovali autizmu aspoň myšlienku.

V tomto roku sa prvýkrát pripojilo ku kampani „Rozsvieť sa v modrom!“ aj mesto Komárno. V utorok 2. apríla vo večerných hodinách bola rozsvietená fasáda Dôstojníckeho pavilónu.

(komarno.sk, Mesto Komárno Facebook)