Mix 2019. 04. 03.

Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvietila v modrej farbe

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2.apríl) sa v Dôstojníckom pavilóne konal koncert úžasnej umelkyne postihnutej autizmom, Sáry Barkó. Na modro osvetlená fasáda pavilónu, pri príležitosti tohto svetového dňa, podporila dôležitosť prejavu spolupatričnosti a empatie.