Mix 2019. 03. 22.

Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvieti v modrom!

Organizácia Spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň autizmu z dôvodu, aby sa autizmus čo najviac dostal do povedomia.

Celosvetová kampaň „Rozsvieť sa v modrom!“ sprostredkuje empatiu a toleranciu a vyjadruje spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a taktiež s osobami, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Vonkajším prejavom kampane sú na modro nasvietené svetovo známe objekty. Odkazuje, aby sme neostali ľahostajní a venovali autizmu aspoň myšlienku.

Nepoznáme všetky príčiny autizmu. Avšak je zrejmé, že existuje pravdepodobne veľa príčin. Autizmus a jeho črty ako prvý popísal Dr. Kanner v roku 1943. Je to celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú najmä nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Jedinec sa uzatvorí vo vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať.

V tomto roku sa prvýkrát pripojí ku kampani „Rozsvieť sa v modrom!“ aj mesto Komárno. V utorok 2. apríla vo večerných hodinách bude rozsvietená fasáda Dôstojníckeho pavilónu, kde v tento deň o 18. hodine sa bude konať benefičný koncert mladej a talentovanej 16 ročnej dievčiny Sáry Barkó. Na klavíri a na husliach zahrá známe a populárne skladby klasickej hudby. Hosťom podujatia bude známy klavirista Gergő Teleki. Na koncerte sa s radosťou zúčastní aj primátor mesta Komárno Béla Keszegh.

Radi by sme žili v takom meste, kde sme si  k sebe navzájom pozorní a láskaví, kde si všímame ľudí s ťažkým osudom okolo nás a pokúsime sa im v rámci našich možností pomáhať, lebo žijeme tu spoločne“- povedal primátor mesta Béla Keszegh.

Organizátori podujatia srdečne očakávajú každého záujemcu. Vstup je bezplatný, ale ak máte chuť pridať sa k dobrej veci, tak máte možnosť podporiť túto mimoriadne talentovanú „modrú“ slečnu aj finančne, buď na mieste podujatia, alebo na nasledovných účtoch:

HU: 11600006-00000000-77893761

SK: SK16 0200 0000 0034 7878 5058