Mesto 2020. 04. 03.

Počas Svetového dňa povedomia o autizme sa Súsošie sv. Trojice oblieklo do modrej

Mesto Komárno sa 2. apríla znova zapojilo do Svetového dňa povedomia o autizme, pričom po minuloročnom Dôstojníckom pavilóne sa do modrej obliekol ďalší symbol mesta. Modré osvetlenie si tentokrát zaslúžilo Súsošie sv. Trojice v centre mesta.

Svetový deň autizmu sa od roku 2008 koná po celom svete presne 2. apríla. Komárno sa k podujatiu pripojilo prvýkrát. V minulom roku to bola budova Dôstojníckeho pavilónu „natretá“ modrou farbou, aby upútala pozornosť ľudí a zvýšila povedomie o ľuďoch s autizmom. Nápis na Dôstojníckom pavilóne – VIRIBUS UNITIS (Spojenými silami), veľmi jasne signalizuje význam zomknutia a spolupatričnosti aj v takejto dôležitej tematike.

Tento rok bola vysvietená ďalšia historická pamiatka, prihliadnuc na súčasné udalosti. Súsošie sv. Trojice sa viaže na epidémiu spred 310 rokov, ktorá vtedy postihla Komárno. S vírusom bojujeme aj dnes, ale veríme, že onedlho znova ľudia zaplnia ulice Komárna.

Okrem toho, boli k dotknutým rodinám doručené aj balíčky v podobe čokolády a bielo-modrých rúšok.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város