Mesto 2021. 11. 08.

Deti zo ZŠ Rozmarínová vyrobili neuveriteľných 170 záložiek do kníh! Poslali ich študentom vo Vígľaši

To, že knihy sú dôležitou súčasťou získania znalostí a informácií je dôležité vštepovať deťom už od malička. Ku knihám patria aj záložky a na ich počesť sa na Slovensku vytvoril aj unikátny projekt medzi školami. V rámci Komárna sa do projektu zapojili študenti ZŠ Rozmarínová.

Projekt s názvom „Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní sa teší svojej obľube už dvanásty rok a každoročne sa doň zapájajú školy z celého Slovenska a Českej republiky. Do projektu sa tento rok prihlásilo 928 škôl s celkovým počtom 106 074 žiakov, a to z Českej republiky 224 škôl s celkovým počtom 22 816 žiakov a zo Slovenskej republiky 704 škôl s celkovým počtom 83 258 žiakov.

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu  Záložka do knihy spája školy. Záložky z našej školy už putovali do Čiech, na Moravu a do rôznych častí Slovenska,“ informuje Mgr. Darina Kučerová.

Žiaci aj tento rok netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola im bude pridelená. Verdikt sa dozvedeli v októbri: pridelili im školu z Vígľaša v okrese Detva. S touto školou sa elektronicky spojili a následne si poštou si vymenili darčeky a záložky do knihy, ktoré s láskou vytvorili žiaci Základnej školy na Rozmarínovej ulici pre kamarátov vo Vígľaši. Spolu tak poslali 170 kusov pekných záložiek.

„U našich žiakov podporujeme kladný vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu. V škole na chodbách aj v triedach máme vytvorené čitateľské kútiky s množstvom zaujímavých kníh, ktoré žiaci čítajú. Pravidelne s radosťou navštevujeme Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne, ktorá pre rekonštrukciu momentálne pôsobí na našej škole a kde teta Katka pripravuje rôzne aktivity, besedy o spisovateľoch, súťaže pre našich čitateľov. Žiaci si vždy vymenia a vyberú z veľkej ponuky kníh zaujímavé náučné, alebo rozprávkové  knihy a takouto formou si rozširujú svoj obzor vedomostí a slovnú zásobu. V októbri mali štvrtáci besedu so spisovateľom Petrom Gajdošíkom a pripravuje sa pre našich žiakov aj beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou. V škole máme vytvorený Padlet – Zaži príbeh s knihou, ktorý motivuje deti k čítaniu,“ dodáva pani učiteľka o nadšených čitateľoch-študentoch.

Tu nadšenie pre čítanie ešte stále nekončí. Študenti sa zúčastňujú Maratónu čítania, okrem toho mnohí žiaci odoberajú časopisy Vrabček, Slniečko, Maxík, Fifík a iné. Tiež si objednávajú a kupujú knihy z ponuky vydavateľstiev. Zaujímavými aktivitami sa na škole snažia u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja nielen kreativita, fantázia, estetické cítenie, ale sa buduje aj priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.

Na základe slov od Mgr. Darina Kučerová