Mix 2017. 10. 13.

Manželský pár z Komárna začína s novým pohybovým krúžkom pre deti

V našom meste vznikla nová iniciatíva, ktorej cieľom je u detí zvýšiť záujem o pohyb. Hýb sa s nami ponúka deťom všestranný pohybový rozvoj. Hravou formou pohybu chce u detí vybudovať pozitívny vzťah k športu a pohybu samotnému. Krúžok je určený pre všetky deti, ktoré sa chcú hýbať, alebo si vylepšiť svoju kondíciu.

Deťom sa budú venovať autori nápadu Michaela a Tomáš, ktorí okrem toho, že sú rodičmi dvoch krásnych detí, disponujú telovýchovným a trénerským diplomom a tiež bohatou športovou minulosťou.

Nápad ponúknuť priestor aj iným deťom, ktoré by chceli športovať vznikla, keď vo svojich vlastných deťoch postrehli túžbu po neustálom pohybe.
„Je veľmi veľa detí, ktoré ešte nenašli konkrétny šport, ktorý by ich napĺňal. A presne preto môžu v našej ponuke nájsť napríklad atletiku, gymnastiku, úpolové športu, športové hry a tiež výučbu plávania. Okrem toho môžu deti vyskúšať aj netradičné športy a pohybové hry. “ doplnil Tomáš, ktorý pôsobí ako profesionálny hasič a je aj trénerom boxu.

„Naším hlavným cieľom je prostredníctvom pohybu a radosti z neho, viesť deti k zdravému životnému štýlu. K deťom budeme pristupovať tak, aby sme prihliadali na ich telesné ale aj osobnostné predpoklady, hovorí Michaela, učiteľka telesnej výchovy a kondičná trénerka.“

V prvom rade očakávajú účasť detí od 6 do 9 rokov. Postupom času by sa chceli venovať aj menším detičkám vo veku 3 až 5 rokov a tiež staršim od 9 rokov.
Tréningy začínajú v Novembri a budú prebiehať 2 krát do týždňa v utorky od 16:30-17:30 na ZŠ J.A. Komenského a štvrtky od 15:30-16:30 na ZŠ Pohraničná.
Na záver Tomáš dodal, že obaja považujú za dôležité, aby sa deti rozhýbali a aby nesedeli doma pred počítačom a televízorom.
Dúfajú, že medzi stenami telocvične vzniknú nové priateľstvá.

Pre ďalšie informácie navštívte facebookovú stránku „Hýb sa s nami“.
Informovať sa môžete aj telefonicky: Michaela Borbélyová –  0907 768 833.